KONKURS HR BUSINESS PARTNER

Warunki udziału

Konkurs trwa od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 18 listopada 2014 r. i podzielony jest na trzy etapy. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych. Administratorem danych zebranych poprzez formularz jest Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (WiP), z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a . Powyższe dane osobowe zbierane są przez WiP w celu ich przetwarzania na potrzeby udziału w konkursie HR BP oraz, jeżeli odrębnie wyrażono na to zgodę, w celu informowania o innych wydarzeniach i usługach organizowanych przez WiP i podmioty współpracujące. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej udział w konkursie nie jest możliwy bez ich podania.

Rejestracja do pierwszego etapu konkursu zakończyła się
26 września 2014r.